Vi förverkligar er idé

Vi lever i en föränderlig värld. Det som gällde igår gäller inte imorgon. Dagens ständiga teknikutveckling ställer nya krav på oss. Vill vi hålla oss kvar på toppen måste vi ständigt bli effektivare och kunna producera mera till lägre pris.

Kelmo är ett företag specialiserat på helhetslösningar inom industriautomation. Vi tror på tanken att var och en ska koncentrera sig på det man är bäst på. Det är först då man uppnår verklig lönsamhet. Inget företags produktionsflöde är så bra att det inte kan förbättras. Vårt mål är att förse våra kunder med automationslösningar som stämmer överens med deras krav på kvalitet och kostnadseffektivitet.

Kelmo står för nytänkande. Ett viktigt led i vår ambition att öka våra kunders produktivitet är en konstant kompetenshöjning. Vår stora kundbredd har redan gett oss breda kunskaper, men vi strävar hela tiden efter att utvecklas – i samarbete med våra kunder.En av våra styrkor är förmågan att skräddarsy lösningar efter kundernas behov. Det handlar ofta om tekniskt avancerade lösningar. Men vi försöker ändå se till att användarvänligheten och flexibiliteten alltid är närvarande.
Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt. Testa oss! Tillsammans kan vi förverkliga er idé.