Roxtec International

Tomas Kreutz

”På Roxtec producerar vi bara det som är unikt för oss, resten av produkter och tjänster köper vi in av väl valda medleverantörer. Kelmo har vi funnit ha den kompetens och goda kvalitetstänkande som vi kräver, tillsammans med en mycket god service nivå och den senaste tekniken. Detta har medfört att vi sedan ett antal år är deras kund i allt från allmän elinstallation till maskinprogrammering.”

Besök

Roxtec International, www.roxtec.se

MRT System

Christer Sundberg

”Som världsledande på hightechsystem för återvinning av kvicksilver ställer vi stora kvar på våra leverantörer. Kelmo har under många år bistått oss med värdefull hjälp vad gäller utvecklingen av avancerad mjukvara och elektriska styrsystem. Felsökning och uppdatering av programvara i våra system världen över kan göras via telefonmodem. Vår support till kunderna blir därigenom både snabb och kostnadseffektiv. Ett extra plus för Kelmo’s förträffliga dokumentation.”

Besök

MRT System, www.mrtsystem.com

 

 

tomaskreutz

 

 

 

 

 

 

christersundberg