Kvalitetspolicy

Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och personal. Detta vill vi uppnå genom:

  • Att varje leverans ska uppfylla de villkor som avtalats eller utlovats.
  • Ärlighet och öppenhet samt serviceanda gentemot kunderna
  • Välutbildad och motiverad personal
  • Flexibel och välskött produktionsapparat
  • Våra produkter har rätt och jämn kvalitet med bra prestanda, hög tillförlitlighet samt är användarvänliga och flexibla.

För att försäkra oss om detta skall vi kontinueligt utveckla oss mot högre total kvalitet och arbeta efter kvalitetsäkringssystemet ISO 9001.

iso