Helhetslösningar innebär kvalitet och trygghet

Vår affärsidé är att kunna erbjuda en helhetslösning för automation. Från konstruktion och tillverkning till installation och service.

Konstruktion

Kelmo ligger långt framme när det gäller utveckling av avancerade elektriska styrsystem och mjukvaror. Våra styrsystem konstrueras för att överensstämma med modern industristandard och dagens krav på full kompatibilitet genom hela produktionskedjan. Utvecklingen sker ofta i nära samarbete med våra kunders egna ingenjörer och operatörer och alltid med den senaste tekniken till hjälp. Våra lösningar är fullt integrerbara i nätverk, vilket innebär oändliga möjligheter till styrning, kontroll och dokumentation över företagets olika enheter. Något som är viktigt inte minst för att kunna möta framtida krav på standard.

Tillverkning

En annan viktigt del i vår helhetslösning består av tillverkningar av elektrisk utrustning som låg- och högspännings ställverk, transformatorburar, elcentraler, styrskåp och maskinbeklädnader. Att vi själva producerar ger oss inte bara möjligheter att helt kundanpassa våra elektriska installationer efter önskemål och utrymme. Funktionen i våra lösningar garanteras också.

Installation

Självklart vill vi också vara den, som tar hand om hela installationen på plats hos kunden. Men vårt helhetsansvar slutar inte vid montage och driftsättning. Vi sätter en ära i att också vara den som tar hand om service och de eventuella problem som kan dyka upp. Det ska vara tryggt att anlita oss.