Kelmo är ett företag specialiserat på helhetslösningar inom industriautomation

Vi tror på tanken att var och en ska koncentrera sig på det man är bäst på. Det är först då man uppnår verklig lönsamhet.

Inget företags produktionsflöde är så bra att det inte kan förbättras. Vårt mål är att förse våra kunder med automationslösningar som stämmer överens med deras krav på kvalitet och kostnadseffektivitet.